Hendriksen.

Nieuws.

Geïnteresseerd in nieuws uit de financiële wereld?
Lees onderstaande interessante artikelen.

Het laatste nieuws

Natuurlijk proberen wij jou altijd pro-actief te informeren over de ontwikkelingen op financieel / fiscaal vlak maar misschien vind je het interessant zelf iets meer te lezen. Zie onderstaande interessante nieuwsberichten. Heb je vragen of opmerkingen neem dan uiteraard contact met ons op.

Terug naar overzicht

Werkwijze bemonstering en afvoer dikke fractie

Per 1 oktober 2017 zijn de regels voor het nemen van mestmonsters van dikke fractie na mestscheiding gewijzigd. De bemonstering moet door een onafhankelijke monsternemer plaatsvinden. De leverancier of vervoerder moet ervoor zorgen dat de onafhankelijke monsternemer bij het laden (of lossen) aanwezig is.

Partijbemonstering
Onder strikte voorwaarden is partijbemonstering mogelijk. Onder meer mag er bij een partijbemonstering geen andere partij vaste mest op het bedrijf aanwezig zijn. De leverancier (of diens gemachtigde) moet een partijbemonstering digitaal melden via mijn.rvo.nl. Een dergelijke bemonstering melden, wijzigen of intrekken is mogelijk tot uiterlijk 12.00 uur op de werkdag voorafgaand aan de geplande datum van afvoer. De volledige partij moet binnen twee werkdagen na bemonstering zijn afgevoerd. Voor deze afvoer heeft de vervoerder één dag (00.00 uur – 24.00 uur) de tijd.

Na analyse van de mestmonsters
Na analyse van de monsters ontvangt men het analyserapport van het laboratorium. Dit rapport moet binnen drie dagen doorgestuurd worden naar de vervoerder. Bij een partijbemonstering moet men de analysegegevens ook doorsturen naar de afnemer. Bij vrachtbemonstering stuurt het laboratorium deze gegevens door naar de afnemer. Als het laboratorium niet op de hoogte is van de afnemer, moet de leverancier het analyserapport ook bij vrachtbemonstering doorsturen naar de afnemer.

12 oktober 2017

op de hoogte blijven? meld u hier aan voor onze nieuwsbrief!