Hendriksen.

Nieuws.

Geïnteresseerd in nieuws uit de financiële wereld?
Lees onderstaande interessante artikelen.

Het laatste nieuws

Natuurlijk proberen wij jou altijd pro-actief te informeren over de ontwikkelingen op financieel / fiscaal vlak maar misschien vind je het interessant zelf iets meer te lezen. Zie onderstaande interessante nieuwsberichten. Heb je vragen of opmerkingen neem dan uiteraard contact met ons op.

Terug naar overzicht

NVWA controleert stalklimaat varkens

De NVWA is deze maand gestart met inspecties om te controleren of het klimaat in varkensstallen niet schadelijk is voor de dieren. In het Besluit houders van dieren staat dat het klimaat niet schadelijk mag zijn voor het dier. Varkenshouders mogen zelf bepalen hoe zij voor een goed stalklimaat zorgen.

De NVWA-inspecteurs maken bij de controle gebruik van vijf kenmerken die een indicatie geven of het stalklimaat schadelijk is of niet. Dit zijn:

Als bij inspectie blijkt dat het stalklimaat niet in orde is, moet de varkenshouder maatregelen nemen en kan de NVWA bestuursrechtelijk of strafrechtelijk optreden. Ook kunnen de bevindingen van de NVWA leiden tot een randvoorwaardenkorting op de bedrijfstoeslag.

12 januari 2018

op de hoogte blijven? meld u hier aan voor onze nieuwsbrief!